KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PEKAS : KEMHAN  
Buku Kas No     
  ................
NOMIKU : 5.00.01  
Bentuk : KU - 17
   
   
 Lembar               
:
kesatu
            kedua
Tahun Anggaran :  TA. 2010                             KWITANSI   ketiga
Mata Anggaran :  2.4.99901.00.00.01.90.02.6412.512412   keempat
 Jenis Pengeluaran :  Belanja Pegawai Transito  
PA
 

Terima dari  :  Pekas Kemhan 5.00.01 ........................................................................................................
Uang Sejumlah Rp. 3.716.800 ( Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah )
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 Keterangan  :  Disebelah terlampir .............................. helai surat / tanda bukti pembayaran
...................................................................20......
...................................................................20......
   

Yang membayarkan
Yang menerima
   
Nama : .................................... Nama : ....................................
Pangkat/NRP : ................................... Pangkat/NRP : ...................................
Jabatan : .................................. Jabatan : ...................................
      Alamat : ...................................
   


 
Kepala Pusat Keuangan
 
Ttd
 
Drs. Sugiyanto, M.M.
Marsekal Pertama TNIKEMENTERIAN PERTAHANAN RI BENTUK :
      ST.DPP :
UNIT ORGANISASI :   ST.SIL :
KU. KOTAMA :
DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
HALAMAN :
PEKAS / NA :
BULAN : ................
   
JURU BAYAR :      
NO
URUT
N A M A
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJ. KINERJA
TUNJANGAN KHUSUS
PEN.BRUTO
POTONGAN Pph 21
JML. YANG DIBAYARKAN
TANDA - TANGAN
PKT/GOL NRP / NIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
SANTOSO
KOLONEL
 
513621
KABID DALMINKU      
11      
3.232.000   
484.800   
3.716.800  
484.800  
3.232.000  
1. .....................
2.
               
3.
               
dst.
               

MENGETAHUI,
PEKAS ..........
Jakarta, .........................
DAN/KASATKER
NA .......
JURU BAYAR
     
     
.......................
......................
........................


 
KEPALA PUSAT KEUANGAN,
 
Ttd
 
Drs. SUGIYANTO, M.M
Marsekal Pertama TNI